Navodila za uporabo - BV revije

Navodila za uporabo spletne strani

Iskalnik


Digitalni arhiv Bančnega vestnika nudi uporabnikom uporabo dveh načinov iskanja člankov, splošno in naprednejše iskanje.

Splošno iskanje je primerno orodje za iskanje člankov, pri katerih se uporabnik ne želi osredotočiti zgolj na avtorja ali naslov, ampak želi iskati v splošnem po vseh kriterijih. Kriteriji, ki so upoštevani pri splošnem iskanju so avtor, naslov ter ključne besede.

Naprednejše iskanje omogoča uporabniku natančnejše iskanje po digitalnem arhivu Bančnega vestnika. Uporabnik lahko išče po kriterijih kot so avtor, naslov, letnik ali leto izida, številka ter po vsebini besedil.
Iskanje po avtorju članka je možno po njegovem imenu, priimku ali imenu in priimku. Naslov lahko vsebuje le del celotnega naslova ali le del besede katere izmed besed v naslovu. Iskanje po letniku deluje na dva načina. Uporabnik lahko išče po letu izdaje ali letniku revije, npr. 1981 ali 30. Iskanje po vsebini omogoča najbolj natančno obliko iskanja, saj bo iskalnik v tem načinu iskanja lociral članke, ki vsebujejo v besedilu izbrani iskani niz.
Polja kot so Avtor, Naslov, Letnik in Številka se pri iskanju združujejo in se upoštevajo vsa hkrati, medtem, ko je iskanje po vsebini izključujoče.

Rezultati iskanja so urejeni po vrstnem redu od najnovejšega članka k najstarejšemu.


Bibliografija


Bibliografija vsebuje kronološki pregled vseh publikacij, urejenih po letu izdaje in številkah znotraj katerih se nahajajo kazala člankov. Bibliografija omogoča uporabniku raznolik način raziskovanja publikacij po letnikih ter ravno tako nakup člankov.


Digitalni arhiv


Digitalni arhiv Bančnega vestnika je shranjen v ang. Portable Document Format (PDF) formatu. Za ogled člankov potrebuje uporabnik nameščen Acrobat Reader, ki ga je mogoče sneti na naslovu http://get.adobe.com/reader/.
Vse publikacije Bančnega vestnika do vključno številke 10 iz leta 2002, so bile digitalno obdelane s tehnologijo OCR (ang. Optical Character Recognition), kar pomeni, da je možno posamezne dele besedil v PDF formatu označiti kot besedilo in ga prenesti na odložišče (ang. Clipboard). Zaradi slabe kvalitete tiska starejših izvodov, celotnega besedila z uporabo OCR ni bilo možno kvalitetno prepoznati. V izogib tovrstnim težavam, so dokumenti PDF pripravljeni v načinu "slika nad besedilom" (ang. "Image over Text"), kar pomeni, da je bralcu na voljo izvod, kakršen je videti v originalu. V večini primerov je možno vso besedilo in tabele označiti ter prenesti na odložišče za uporabo v drugih orodjih.


Nakup člankov


Nakup člankov je možen z uporabo sistema Moneta. Nakup opravite tako, da izberete članek, ki ga želite kupiti in kliknete na ikono "Prenesi" desno ob njemu. Pojavila se bo pasica, ki vam bo omogočala s klikom na gumb "moneta", nakup izbranega članka. S klikom boste začasno zapustili spletno mesto digitalnega arhiva in se nanj vrnili po opravljenem nakupu. Sistem Moneta bo samodejno po nakupu potrdil transakcijo, kupljeni članek pa bo dostopen s klikom na ponujeno povezavo. Članek bo kupcu na izpisanem naslovu na voljo še nadaljnih 24 ur.


Pomoč in vprašanja


Vaša vprašanja, prošnje, pripombe in reklamacije naslovite na naslov: aleksandra.zibrat@zbs-giz.si.